Có sự may mắn nào như của anh chàng trong bộ phim sex Thằng anh số hưởng được em họ chủ động dâng hiến mà anh em đồng dâm đang xem đây chưa. Đến nhà cô em vú to tá túc nhờ vài ngày để tìm kiếm việc làm tại nơi đây, thế quát nào lại được cô em cho chén.